Crowdfunding en belasting

In principe mag een natuurlijk persoon (= particulier) onbeperkt geld innen uit crowdfunding.
Een probleem dat echter kan ontstaan is dat de belastingdienst volgens de huidige regels een deel van de opbrengst zou willen. Dit zal ontstaan indien een donateur, niet zijnde een ouder van de ontvanger, via crowdfunding meer dan 2122 Euro schenkt (een ouder mag 5304 Euro schenken).
In dat geval moet schenkingsrecht worden afgedragen over het meerdere.

Ook kan het zijn dat het totaal van de ontvangen bedragen zodanig veel bedraagt dat het eigen vermogen van de ontvanger moet worden belast in box 3 (vermogensbelasting). De grens hiervoor bedraagt 21,330 Euro per persoon. Indien je een fiscale partner hebt is deze grens echter het dubbele: 42,660 Euro.
Maar: als je voor of tijdens de crowdfunding al een spaarsaldo hebt moet je daar rekening mee houden mbt het te ontvangen bedrag als je je vermogen belastingvrij wilt houden.

Een cijfervoorbeeld:

Een stel dat gelden binnenhaalt via crowdfunding heeft voor ze beginnen zelf al een spaarrekening met 8000 Euro er op. Met crowdfunding wordt 40,000 Euro opgehaald in een bepaald jaar. Nu hebben ze dus op 1 januari 48,000 Euro. Het jaar erna zullen ze dit moeten aangeven onder het vermogen in box 3.

Er zal vervolgens belasting berekend worden over:
48,000 minus 42,660 Euro (de vrijstelling) = 5,340 Euro.
De belastingdruk zal zijn 5,340 Euro maal 1,2% = 64 Euro.
Die 1,2% is 4% maal 30%, de druk die de fiscus momenteel legt op vermogen.

Dit zal overigens in de nabije toekomst veranderen. De vrijstelling van 21,330 Euro per persoon zal hoger worden en het percentage zal lager worden waardoor het dus aantrekkelijker wordt deze weg te bewandelen.
Exacte bedragen zijn op dit moment nog niet bekend.

 

Met dank aan L.E.S. administraties.