Taboe doorbreken en inzicht geven middels het verzamelen van echte verhalen van lotgenoten.

De verhalen komen uit betrouwbare bronnen, ze zijn van lotgenoten die verslag doen over hun kinderwens. Echter kan niet. Sommige lotgenoten hebben boeken geschreven, sommige hebben er hun beroep van gemaakt om lotgenoten verder te helpen. Ook zij komen aan het woord.

Bruggen slaan tussen reguliere en complementaire zorg.
Alle kennisbronnen worden benut, zij zijn vindbaar via blogs en de daarvoor bedoelde rubrieken op de site.

Financiële steun geven aan educatieve projecten en voorlichting op het gebied van vruchtbaarheid en voortplanting.
Jongeren goed voorlichten maakt dat men zich bewuster wordt van hun vruchtbaarheid.

Financiële, maatschappelijk, sociale steun geven aan vrouwen met het predicaat “uitbehandeld”.
Op het moment dat je ‘uitbehandeld’ wordt verklaard, willen wij individuele steun bieden aan deze vrouwen.

Initiatieven van lotgenoten stimuleren en ondersteunen.
Lotgenoten organiseren vaak nuttige, informatieve en helende bijeenkomsten welke wij helpen realiseren en een podium bieden zodat andere lotgenoten zich bij hen aan kunnen sluiten.

 

Sponsors, partners en vrienden helpen ons deze doelstellingen te verwezenlijken.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Melany Brunings