Onvruchtbaarheid, (on)gewenste kinderloosheid en miskraamverdriet op internet.

Als je met Google zoekt, vind je veel informatie over miskramen, onvruchtbaarheid en kinderloosheid. Bezoek gerust de website van Freya, een vereniging voor mensen met vruchtbaarheidsproblemen, de site over herhaalde miskramen of stichting Lieve Engeltjes.

Herkenning voor hen met onvervulde tweede kinderwens……

Er is minder specifieke informatie over Secundaire Kinderloosheid te vinden. Ik ben dan ook blij dat secundair kinderlozen mijn blog vinden en zich kunnen herkennen in de thema’s waar ik over schrijf. Thema’s die gaan over het leven in “twee werelden”; de kinderwereld en de wereld van ongewenste kinderloosheid. Naast elkaar of door elkaar.

Lees meer over dit onderwerp op www.secundaire-kinderloosheid.nl

Sharing is caring!