Melany Brunings, voorzitter van de stichting Kinderwensbloggers trekt zich terug als initiatiefnemer van De Dag van de Kinderwens. Sinds 2015 zet Kinderwensbloggers zich in voor mensen met een kinderwens en voor wie dat niet vanzelf gaat. Ons doel is een platform te creëren waar allen die bij dit proces betrokken zijn elkaar kunnen vinden.

Dag van de Kinderwens is in 2016 in het leven geroepen om lotgenoten een stem te geven op 1 speciale dag. De initiatiefnemers zijn lotgenoten die elk een groep wensouders vertegenwoordigen. De visie, het platform, de structuur zoals Melany deze heeft uitgedacht wordt niet langer uitgedragen op de manier zoals zij dat voor ogen heeft. Haar voorstel naar aanleiding van de resultaten van de handtekeningenactie werden genegeerd. Doorgaan met actie voeren heeft wat Melany betreft geen zin.

Melany: “De commissie verzoekschriften van de tweede kamer heeft het verzoek in den beginne al afgewezen, waarna is overgegaan op actie voeren middels een burgerinitiatief voor een nationale dag. Het resultaat daarvan is dat we meer dan een miljoen mensen hebben weten te bereiken en er 1200 getekend hebben, slechts 400 mensen hebben de facebookpagina gelikt. Laat duidelijk zijn dat dit resultaat niet de oorzaak is van haar besluit te stoppen met haar functie, voor haar zal deze dag blijven bestaan.

De handtekeningen die nodig zijn voor een burgerinitiatief zijn maar een jaar geldig en het is onrealistisch om te denken dat er 40.000 handtekeningen op dit moment, binnen een jaar te behalen zijn. Dit zeggen de behaalde resultaten. Zo doorgaan voelt voor haar als kabaal maken om kabaal te maken. Bovendien wil zij lotgenoten ook niet iets voorspiegelen dat niet kan (op dit moment) en ook niet kan worden waargemaakt.”

Deze beslissing is definitief. Melany: “Spijtig, want er zit veel liefde, tijd en goede bedoelingen in. Helaas moet je soms afscheid nemen en dit is het moment. De Dag van de Kinderwens zien wij als een gedenkdag zoals “Lichtjesdag” waarbij het niet uitmaakt of ieder partij ieder jaar volop bijdraagt en er nu 10 of 10.000 mensen willen gedenken. Gedenken kan ook prima in de huiskamer overigens. Op 17 mei zal Kinderwensbloggers lichtjes branden in Landgraaf en met hulp van sponsors blijven wij dat dan ook doen, voor 1 of 10.000 mensen. Het gaat om de boodschap, de steun en niet het bereik.”

Sharing is caring!